Jochimczyk, M. K. (2020). O kształceniu umiejętności tworzenia związków międzytekstowych uwzględniającym poszczególne etapy pracy z cudzym tekstem. Acta Neophilologica, 2(XXII), 109–122. https://doi.org/10.31648/an.5588