Chłosta-Zielonka, J. (2020). Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. "Bagaż osobisty po marcu". Acta Neophilologica, 2(XXII), 123–136. https://doi.org/10.31648/an.5589