Toczyńska-Pęksa, A. (2020). Motyw wspomnień w późnej liryce Piotra Wiaziemskiego. Acta Neophilologica, 2(XXII), 151–160. https://doi.org/10.31648/an.5592