Stawecka-Kotuła, A. (2020). Stopień pasywizacji tekstów prawniczych w oryginale i w przekładzie. Analiza kontrastywna angielsko-francusko-polska. Acta Neophilologica, 2(XXII), 187–198. https://doi.org/10.31648/an.5595