Orzechowska, J. (2020). Słownik psychologiczno-lingwistyczny "Zmysły, emocje i przymiotniki języka rosyjskiego" – nowe narzędzie w pracy tłumacza. Acta Neophilologica, 2(XXII), 199–208. https://doi.org/10.31648/an.5596