Grabski, M. (2018). ZIEMIE ZABRANE NA ŁAMACH DZIAŁU LITERACKIEGO TYGODNIKA „KRAJ” W LATACH 1883-1886. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 159–170. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/615