Dolata-Zaród, A., & Pastucha-Blin, A. (2021). Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 7–20. https://doi.org/10.31648/an.6651