Woźniak-Wrzesińska, E., & Zakrzewska-Verdugo, M. (2021). Społeczna dyskursywizacja terminów naukowych na przykładzie wybranej nomenklatury z zakresu "Gender Studies". Przypadki polski a rosyjski. Część 2. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 21–32. https://doi.org/10.31648/an.6652