Jarynowski, A., Czopek, K., & Paradowski, M. B. (2021). "Keep your friends close": Przyswajanie języka obcego poprzez interakcje rówieśnicze a edukacja zdalna w dobie pandemii. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 115–132. https://doi.org/10.31648/an.6660