Tarnowska, B. (2021). Obraz kaukaskich rzek w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 147–162. https://doi.org/10.31648/an.6662