Filinowicz, A. (2016). LITEWSKI RDZEŃ VAR- W NAZWACH TERENOWYCH SOKÓLSZCZYZNY. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 113–118. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/697