Getka, J. (2016). „PROSTA MOWA” W TEKSTACH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM XVIII WIEKU (NA PODSTAWIE WYDAŃ TREBNIKÓW W DRUKARNIACH BAZYLIAŃSKICH). Acta Neophilologica, 2(XVIII), 129–139. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/699