Звонарева, Л. (2016). YURI KOUZNETSOV AND POLAND. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 187–193. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/707