Joachimiak-Prażanowska, J. (2015). O ZAPOŻYCZENIACH LEKSYKALNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W POLSZCZYŹNIE MIĘDZYWOJENNEJ. NA MATERIALE TYGODNIKA ILUSTROWANEGO. Acta Neophilologica, 2(XVII), 11–23. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/751