Gracla, J. (2015). MAŁY BIES FIODORA SOŁOGUBA NA SCENACH POLSKICH. Acta Neophilologica, 2(XVII), 113–119. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/761