Matus, I. (2015). DYSKURS WOKÓŁ KONWERSJI UNITÓW NA PÓŁNOCNYM PODLASIU W LATACH 20. I 30. XIX WIEKU. Acta Neophilologica, 2(XVII), 141–156. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/764