Piłat, W. (2015). PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI. Acta Neophilologica, 2(XVII), 195–201. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/769