Filinowicz, A. (2014). NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA. Acta Neophilologica, 2(XVI), 15–24. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/771