Grabowska, K. (2014). POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH. Acta Neophilologica, 2(XVI), 25–35. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/772