Graczykowska, T. (2014). UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE „TRYBUNY RADZIECKIEJ”). Acta Neophilologica, 2(XVI), 37–46. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/773