Makowska, M. (2014). JAK POKAZAĆ LEK? OPAKOWANIA LEKÓW JAKO PŁASZCZYZNY WIZUALNE. Acta Neophilologica, 2(XVI), 75–86. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/777