Bielniak, N. (2014). ŻYCIE NA POGRANICZU W ZWIERCIADLE OPOWIADAŃ ALEKSANDRA KUPRINA. Acta Neophilologica, 2(XVI), 113–124. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/786