Witczak, P. (2014). ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAIŁ ARCYBASZEW WOBEC REWOLUCJI 1905 R. Acta Neophilologica, 2(XVI), 175–184. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/791