Rachut, K. S. (2014). TŁUMACZENIE JAKO AKT KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. NA PRZYKŁADZIE TŁUMACZEŃ TYTUŁÓW FILMÓW ANGLOJĘZYCZNYCH NA JĘZYK POLSKI I JĘZYK ROSYJSKI. Acta Neophilologica, 2(XVI), 221–228. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/796