Makowska, M. (2014). POKAŻ MI SWOJE LOGO – LOGO MIAST JAKO PŁASZCZYZNA WIZUALNA. Acta Neophilologica, 1(XVI), 87–97. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/807