Dąbrowska, M. (2014). RECEPCJA BAJKOPISARSTWA IWANA KRYŁOWA W ŚWIETLE PRASY POLSKIEJ PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU. Acta Neophilologica, 1(XVI), 153–163. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/814