Walkiewicz, B. (2018). GATUNKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Acta Neophilologica, 1(XV), 347–359. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/873