Jankowska, T. (2012). MOTYWY FOLKLORYSTYCZNE W PRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ OPOWIADANIA HERBERTA GEORGA WELLSA PIĘKNY STRÓJ. Acta Neophilologica, 2(XIV), 129–140. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/961