NDiaye, I. A. (2012). PRZEKŁAD ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH Z NOMINACJAMI DIABŁA W POLSKICH TŁUMACZENIACH POWIEŚCI MICHAIŁA BUŁHAKOWA MISTRZ I MAŁGORZATA. Acta Neophilologica, 2(XIV), 159–176. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/964