Piotrowska-Mazurowska, Monika. „DERYWATY RZECZOWNIKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW”. Acta Neophilologica, nr XI:35-44. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1276.