Ковбасенко, Юрш. 2009. „Л1ТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРН13МУ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ”. Acta Neophilologica, nr XI (grudzień):45-67. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1277.