Zienkiewicz, Tadeusz. 2002. „POLONIKA W MIESIĘCZNIKU «KIJEWSKAJA STARINA» (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI”. Acta Neophilologica, nr IV (grudzień):45-52. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1459.