Grabarczyk, Zenon. 2003. „CELE I ZADANIA WSPÓLNOTY JĘZYKOWEJ”. Acta Neophilologica 1 (V):43-54. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1480.