Sarnowski, Michał. 2003. „O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM”. Acta Neophilologica 1 (V):117-27. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1488.