Popiel-Machnicki, Wawrzyniec. 2001. „Świat Przedstawiony W imażynistycznej Poezji Siergieja Jesienina”. Acta Neophilologica, nr III (grudzień):239-48. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1583.