Witczak, Patryk. 2018. „O KOBIECYCH OBRAZACH W PROZIE MICHAIŁA ARCYBASZEWA”. Acta Neophilologica 1 (XX):95-106. https://doi.org/10.31648/an.2689.