Zywert, Aleksandra. 2019. „POLSKA, KTÓREJ NIE MA (BORIS AKUNIN, DOKĄD PŁYNIEMY?, LATAJĄCY SŁOŃ)”. Acta Neophilologica 2 (XX):74-83. https://doi.org/10.31648/an.3636.