Głuszkowski, Piotr. 2019. „POLEMIKA MAKSYMA GORKIEGO Z KADETAMI I BOLSZEWIKAMI NA ŁAMACH GAZETY „NOWAJA ŻYZŃ"”. Acta Neophilologica 1 (XXI):41-51. https://doi.org/10.31648/an.4359.