Kramar, Rotysław. 2019. „PIOSENKA TRWAJĄCA WIECZNOŚĆ: SOWIECKI APARAT REPRESJI WOBEC UKRAIŃSKIEGO FOLKLORU POLITYCZNEGO”. Acta Neophilologica 1 (XXI):59-68. https://doi.org/10.31648/an.4361.