Kozak, Barbara. 2019. „KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA”. Acta Neophilologica 1 (XXI):69-79. https://doi.org/10.31648/an.4363.