Raspapou, Aliaksandr. 2019. „GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA «PRUDOK» ANDRUSIA HORWATA)”. Acta Neophilologica 1 (XXI):79-85. https://doi.org/10.31648/an.4364.