Woch, Joanna. 2020. „Specyfika Semantyczna czasowników Z Przyrostkiem -ну-/-Ną- W języku Rosyjskim I Polskim”. Acta Neophilologica 1 (XXII):45-54. https://doi.org/10.31648/an.5216.