Gładkowska, Dorota. 2020. „Transmedialne Losy Wybranych fragmentów XVI- I XVII-Wiecznej Poezji I Prozy Johna Donne’a Jako Ilustracja społecznej użyteczności śmiechu”. Acta Neophilologica 1 (XXII):113-26. https://doi.org/10.31648/an.5222.