Nawacka, Joanna. 2020. „Językowy Obraz miłości W ujęciu Translatorycznym (na Podstawie «Zbrodni I kary» Fiodora Dostojewskiego)”. Acta Neophilologica 1 (XXII):127-48. https://doi.org/10.31648/an.5223.