Chmiel-Bożek, Halina. 2020. „Tłumaczenie Dydaktyczne W Nauczaniu języka Francuskiego Na Poziomie Szkolnym – między Teorią a Praktyką Pedagogiczną (na przykładzie Nauczycieli języka Francuskiego W województwie śląskim)”. Acta Neophilologica 2 (XXII):97-108. https://doi.org/10.31648/an.5587.