Chłosta-Zielonka, Joanna. 2020. „Postpamięć Czy pamięć Indywidualna? Doświadczenie Zagłady Zobrazowane W reportażu Agaty Tuszyńskiej Pt. «Bagaż Osobisty Po Marcu»”. Acta Neophilologica 2 (XXII):123-36. https://doi.org/10.31648/an.5589.