Toczyńska-Pęksa, Anna. 2020. „Motyw Wspomnień W późnej Liryce Piotra Wiaziemskiego”. Acta Neophilologica 2 (XXII):151-60. https://doi.org/10.31648/an.5592.