Stawecka-Kotuła, Agnieszka. 2020. „Stopień Pasywizacji tekstów Prawniczych W Oryginale I W przekładzie. Analiza Kontrastywna Angielsko-Francusko-Polska”. Acta Neophilologica 2 (XXII):187-98. https://doi.org/10.31648/an.5595.