Jarynowski, Andrzej, Karolina Czopek, i Michał B. Paradowski. 2021. „«Keep Your Friends close»: Przyswajanie języka Obcego Poprzez Interakcje rówieśnicze a Edukacja Zdalna W Dobie Pandemii”. Acta Neophilologica 2 (XXIII):115-32. https://doi.org/10.31648/an.6660.