Tarnowska, Beata. 2021. „Obraz Kaukaskich Rzek W Poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego”. Acta Neophilologica 2 (XXIII):147-62. https://doi.org/10.31648/an.6662.